نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «جهانی‌شدن فرقه‌گرا و مهدویت وحدت‌گرا»

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «جهانی‌شدن فرقه‌گرا و مهدویت وحدت‌گرا»

جلسه کرسی ترویجی در تاریخ 1401/04/06 راس ساعت 10:00 آغاز شد. در ابتدای جلسه، دکتر مرتضی حسنی نسب مدیر اجرایی جلسه به حاضرین در جلسه خیر مقدم گفت و ضمن معرفی اساتید ارائه‌دهنده و ناقدان (دکتر خدامراد سلیمیان و دکتر مهدی مهدوی‌اطهر)، درباره موضوع کرسی به حضار توضیحاتی داد. در ادامه ایشان، از ارائه دهنده کرسی حجت الاسلام دکتر عباس خادمیان خواست تا مباحث خود را آغاز نماید. 

در این جلسه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه اراک حضور داشتند.