نمایشگر یک مطلب

موضوع

نوع کرسی

ارائه‌دهنده

مرتبه و محل خدمت

ناقد 1

مرتبه و محل خدمت

ناقد 2

مرتبه و محل خدمت

دبیر جلسه

مرتبه و محل خدمت

زمان

مکان

 

مدعوین شرکت‌کننده

 

ضرورت فانتزی در کتاب‌های درسی دانش‌آموزان نقد فاطمه سلطانی استادیار / دانشگاه اراک میمنت عابدینی استادیار / دانشگاه مازندران رحیم مرادی استادیار / دانشگاه اراک مرتضی حسنی‌نسب استادیار / دانشگاه اراک 1401/10/13 سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی / دانشگاه اراک اساتید و دانشجویان
تحول در علوم انسانی؛ بایسته‌ها و موانع مناظره احمد سعیدی دانشیار / موسسه امام خمینی (ره) محمدرضا قاسمی دانشیار / دانشگاه اراک مهدی ایمانی‌مقدم استادیار / دانشگاه اراک مرتضی حسنی‌نسب استادیار / دانشگاه اراک 1401/09/26 سالن دفاعیه داشکده علوم انسانی / دانشگاه اراک اساتید، طلاب و دانشجویان
بررسی تحلیلی نسبت نظریه تکامل با خداباوری و الحاد نقد حمید امامی‌فر استادیار / دانشگاه اراک یوسف دانشور استادیار / موسسه امام خمینی (ره) علیرضا پسرکلو استادیار / دانشگاه اراک مرتضی حسنی‌نسب استادیار / دانشگاه اراک  1401/08/23  اتاق شورای علوم پایه دانشگاه اراک  اساتید و دانشجویان
شایستگی‌های حرفه‌ای مورد نیاز دانشجویان رشته صنایع‌دستی در نظام آموزش عالی ایران نقد  حسین نوروزی استادیار / دانشگاه اراک مهرنوش شفیعی دانشیار / دانشگاه هنر اصفهان سیروس منصوری استادیار / دانشگاه اراک مرتضی حسنی‌نسب استادیار / دانشگاه اراک 1401/07/19 سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی / دانشگاه اراک اساتید و دانشجویان

مسئله صدق و کذب در گفتمان ادبیات

نقد

دکتر محمد غفاری

استادیار دانشگاه اراک

دکتر علی عباسی

استاد دانشگاه شهید بهشتی

دکتر حجت‌الله امیدعلی

استادیار دانشگاه اراک

دکتر مرتضی حسنی نسب

استادیار دانشگاه اراک

1401/04/31

دانشکده علوم انسانی

استادان دانشکده زبان ها و علوم انسانی

تعامل در عرصه بین‌الملل بر اساس تجربه تاریخی یا منافع ملی

مناظره

نورالله کریمیان

مربی دانشگاه اراک

دکتر ابراهیم اصلانی

استادیار دانشگاه اراک

دکتر علی‌محمد نظری

استادیار دانشگاه اراک

دکتر محمد قلعه‌نی

استادیار دانشگاه اراک

1401/04/30

دانشکده علوم انسانی

استادان دانشگاه اراک

جهانی‌شدن فرقه‌گرا و مهدویت وحدت‌گرا

نقد

دکتر عباس خادمیان

استادیار دانشگاه اراک

دکتر خدامراد سلیمیان

دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

دکتر مهدی مهدوی اطهر

دکترای علوم سیاسی مؤسسه امام خمینی

دکتر مرتضی حسنی نسب

استادیار

دانشگاه اراک

1401/03/06

دانشکده علوم انسانی

اساتید دانشکده علوم انسانی و زبان‌های دانشگاه اراک

رویکردی جدید به ماجرای برخورد ایرانیان با ورود مسلمانان؛ مقاومت در آستانه مرزها

نقد

دکتر مجید حاجی بابایی

استادیار – دانشگاه اراک

دکتر محمد نصیری

دانشیار دانشگاه تهران

دکتر علی حسن‌بیگی

دانشیار دانشگاه اراک

دکتر مرتضی حسنی نسب

استادیار دانشگاه اراک

1401/03/22

دانشکده علوم انسانی

اساتید علوم انسانی دانشگاه اراک– دانشگاه فرهنگیان

انگیزه ها و علل گرایش به کثرت گرایی دینی

 

دکتر محمود قیوم زاده

فلسفه و کلام اسلامی

دکتر محمد رسول آهنگران

فلسفه و کلام اسلامی - حوزوی

-

-

-

-

96/12/13

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

مناسبات جامعه باز پوپری با جامعه مردم‌سالار دینی

 

دکتر مهدی ایمانی مقدم

 

استادیار- دکترای مبانی نظری اسلام

دکتر فرزاد نوابخش

دانشیار- دکترای جامعه‌شناسی

دکتر ابراهیم آقا محمدی

استادیار

دکترای حقوق بین الملل

-

-

96/12/21

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی – دانشگاه اراک

تعداد 23 نفر از اساتید گروه علوم انسانی

نجاست ذاتی اهل کتاب و مشرکین و اثبات طهارت ذاتی انسان

 

دکتر حسین حبیبی تبار

استادیار- فقه و مبانی حقوق

دکتر محمود قیوم‌زاده

استاد تمام- فلسفه و کلام اسلامی

-

-

-

-

96/12/22

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی – دانشگاه آزاد ساوه

تعداد 26 نفر از اساتید دانشگاه مذکور

نقد بازپژوهی تاریخی دیدگاه‌های ابن حزم در حقیقت تشیع

 

دکتر حسین خسروی

استادیار- دکترای تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

دکتر محمود قیوم‌زاده

استاد تمام- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علی الهامی

استاد یار- دکترای تاریخ و فرهنگ تمدن اسلامی

-

-

97/02/13

دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین

اساتید هیأت علمی و تعدادی از دنشجویان دوره دکتری تاریخ و تمدن اسلامی

نسبت سنجی اعتبار گزاره های حقوق بین الملل و سیاست بین الملل در دهه اخیر

 

ابراهیم آقا محمدی

استادیار- روابط بین الملل

دکتر محمد حسین رجبیه

استادیار- حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر پیمان نمامیان

استادیار- حقوق بین الملل

-

-

97/02/24

 سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

 اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

بررسی جنگ جمل و موضع مردم بصره در این جنگ

 

محمد حسن بیگی

استادیار- تاریخ اسلام

دکتر عبدالله رحیمی

استادیار- تاریخ تشیع

دکتر علی حسن بگی

استادیار- تاریخ اسلام و الهیات

-

-

97/02/31

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی و تعدادی ازدانشجویان تحصیلات تکمیلی

مبانی و نتایج حق و تکلیف

 

دکتر محمد رضا قاسمی

استادیار- فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علی شمس

استادیار- مطالعات اسلامی

دکتر مهدی امیدی نقلبری

دانشیار- فلسفه سیاسی

-

-

97/03/07

: سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

جرم نگری در برابر بیماری نگری به اعتیاد: با تاکید بر بیماری ها و مسائل روانشناختی

 

دکتر تورج سپهوند

استادیار- دکترای روانشناسی

دکتر علیرضا فقیهی

استادیار- دکترای علوم تربیتی

دکتر حسین کاویار

استادیار- دکترای حقوق خصوصی

-

-

  97/03/08

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

نظریه تقدم ولایت قهری مادر بر ولایت قهری جد پدری

 

دکتر حسین کاویار

استادیار- دکترای حقوق خصوصی

دکتر حسین حبیبی تبار

استادیار- دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی

دکتر سید وحید لاجوردی

استادیار- حقوق خصوصی

-

-

97/03/20   

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی و گروه حقوق دانشگاه اراک

سنجش بر هم کنش ماده 286 قانون مجازات اسلامی با ماده نخست از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم

 

دکتر پیمان نمامیان

استادیار- حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر سمیرا گلخندان

استادیار- حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر ابراهیم آقامحمدی

استادیار- روابط بین‌الملل

-

-

97/03/21

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی و گروه حقوق دانشگاه اراک

انگیزه‌ها و علل گرایش به کثرت‌گرایی دینی

 

محمود قیوم زاده

استاد تمام- فلسفه و کلام اسلامی

محمد رسول آهنگران

استاد تمام- فلسفه و کلام اسلامی - حوزوی

-

-

-

-

96/12/13

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

نگرشی به میراث علمی شیعیان دراندلس از فتح تاسقوط اندلس(92-897 ق)

 

دکتر حسین خسروی

استادیار- دکترای مدرسی معارف اسلامی - تاریخ وتمدن اسلامی

دکتر علی الهامی

استادیار- دکترای مدرسی معارف اسلامی-تاریخ وتمدن اسلامی

دکترمحمود قیوم‌زاده

استاد- دکترای کلام اسلامی

-

-

97/04/27

سالن کنفرانس حوزه ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحدخمین

 اساتید گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد خمین- اساتیددانشکده علوم قرآنی خمین- طلاب واساتید حوزه علمیه خمین- دانشجویان مقطع دکترای الهیات ومعارف اسلامی

بررسی آموزه‌های زرتشتی در پاسداشت محیط زیست

 

فرهاد صبوری فر

استادیار- دکترای تاریخ اسلامی

علی حسن بیگی

استادیار- دکترای علوم قرآن و حدیث

دکتر امیر انصاری

استادیار- دکترای محیط زیست

-

-

97/10/03

 سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

بررسی عوامل درون متنی ناهمسانی ترجمه های قرآن کریم

 

دکتر کیوان احسانی

استادیار- دکترای علوم قران و حدیث

محمود شهبازی

استادیار- دکترای زبان و ادبیات عربی

دکتر سید ابوالفضل سجادی

استادیار- دکترای زبان و ادبیات عربی

-

-

97/10/10

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

رهیافتی تحلیلی بر روشمندی تفاسیر قرن دوم هجری

 

دکتر فاطمه دست‌رنج

استادیار- دکترای علوم قران و حدیث

محمود قیوم زاده

استاد تمام- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علیرضا طبیبی

استادیار- دکترای الهیات

-

-

97/10/17

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

انسجام، زنجیرمندی و بینامتنیت در قصص قرآنی

 

ابوالفضل حری

استادیار- دکترای مترجمی زبان انگلیسی

دکتر محمود قیوم‌زاده

استادیار- دکترای فلسفه و کلام اسلامی

دکتر علیرضا طبیبی

استادیار- دکترای الهیات

-

-

97/10/17

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

تحلیل فلسفی – اقتصادی عدم تمکین مؤدیان مالیاتی

 

دکتر میرهادی حسینی کندلجی

استادیار- دکترای اقتصاد

دکتر علی یونسی

استادیار- دکترای اقتصاد

دکتر احمد سرلک

استادیار- دکترای اقتصاد

-

-

97/11/29

سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک

نقدی بر تعیین زمان 4 ماهگی برای دمیدن روح در جنین در قانون سقط درمانی

 

دکتر سعید حسنی

استادیار- سطح 4 فقه و اصول

دکتر کاظم سپاسی آشتیانی

استادیار- سطح 4 فقه و اصول

دکتر سید احمد میرمهدی

استادیار- سطح 4 فقه و اصول

-

-

97/12/04

 سالن جلسات دانشکده علوم انسانی دانشگاه اراک

 اساتید گروه الهیات و حقوق دانشگاه اراک