کمیته دستگاهی، کمیته‌ای است متشکل از اعضای حقوقی (رئیس دانشگاه، معاونت پژوهش، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک، دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره) و اعضای حقیقی که برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری کرسی‌های تخصصی و ترویجی را در دانشگاه اراک مدیریت می‌نماید.

 

سیاست‌ها:

- جهت‌دهی و ترغیب کرسی‌ها در راستای تولید و توسعه‌ی علم و نظریه‌پردازی و حل مسائل کشور و استان مرکزی

- رعایت نصاب‌نامه‌های علمی و اجرایی معتبر در مدیریت کرسی‌ها براساس آیین‌نامه‌های کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک

- التزام به اخلاق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار

- پرهیز از ورود به نزاع‌های علمی و مجادلات روزمره سیاسی-اجتماعی

- اهتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و موضوعات مطرح در کرسی‌ها