وظایف کمیته دستگاهی به این شرح است:

- ارائه برنامه‌های اجرایی مراکز علمی در جهت برگزاری کرسی‌ها

- تدوین سیاست‌های تشویقی برای ترویج کرسی‌ها

- تصویب بودجه سالانه برای برگزاری کرسی‌ها

- راه‌اندازی کارگروه‌ها یا کمیته‌های تخصصی در دانشکده‌ها و پژوهشگاه‌های دانشگاه اراک برای برگزاری کرسی‌ها

- ارزیابی طرح‌نامه‌ها و بررسی صلاحیت داوران و ناقدان کرسی‌ها

- نظارت بر حسن برگزاری کرسی‌ها

- نیازشناسی تخصصی در حوزه‌های مختلف علمی

- جهت‌دهی رساله‌ها و پایان‌نامه ها به سمت نظریه‌پردازی و نوآوری در راستای حل اهم مشکلات جامعه، نظام جمهوری اسلامی و مسائل استان