مرتضی حسنی‌نسب:

دبیر کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک؛

فارغ‌التحصیل دکترای مدرسی تاریخ و تمدن اسلام دانشگاه تهران؛