نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «تحول در علوم انسانی؛ بایسته‌ها و موانع»

کرسی علمی-ترویجی با عنوان «تحول در علوم انسانی؛ بایسته‌ها و موانع»

 

 جلسه کرسی ترویجی راس ساعت 10:00 آغاز شد. در ابتدای جلسه، دکتر مرتضی حسنی‌نسب مدیر جلسه به حاضرین در جلسه خیر مقدم گفت و ضمن معرفی اساتید ارائه‌دهنده، درباره موضوع کرسی به حضار توضیحاتی داد. در ادامه ایشان، از ارائه دهندگان کرسی خواست تا مباحث خود را آغاز نماید.

دکتر مهدی ایمانی مقدم: ضمن تشکر از دکتر سعیدی و دکتر قاسمی و دیگر عزیزان، ببینید کانون اتصالات حوزه علوم انسانی تعامل بلکه وحدت حوزه و دانشگاه علوم انسانی است و حتی نقطه انفصال هم در علوم انسانی بهتر نشان می دهد. ملاک خوبی ها و بدی ها در مورد انسان قضاوت است؛ انسان ابدی است و این دو نگاه انسانی را متمایز می‌کند. جامعه شناس آمریکایی تحقیقی انجام داده است که در این تحقیق،  خانواده هایی که بی دین هستند سرگرمی بیشتری نسبت به خانواده متدین دارد. بحث تحول در حوزه علوم انسانی یک ضرورت است. این تحول در حوزه علوم انسانی در کشور بسیار ضعیف است. علم دین، دینیست که عقلانیت را با تمام وجود پذیرفته باشد.

دکتر احمد سعیدی: من تشکر می کنم از همکاران عزیزم که زحمت این جلسه را کشیدند. صحبت می‌کنم از دل دین و تحول آن که یکی از مشکلاتی که ما در این زمان داریم، تصوری است که در علم و دین دارند.  این تصور سبب شده که حتی مذهبی‌ها هم جبهه بگیرند.  ادعای ما در علوم انسانی است که بسیار بر روی مردم تاثیر گذاشت. راجع به علم اصطلاحات بسیار زیاد است . حدود ۱۳تا علم شناسایی شده است. متاسفانه در کشور ما علم را به عنوان تجربی به‌کار می‌برند؛ در حالیکه علم تجربی یکی از سست ترین علم‌هاست. در رابطه با دین هم تعریف‌های مختلفی شده است. حدود ۱۰تا تفسیر در رابطه با دین گفته شده است. دین را به عنوان کتاب، سنت و روایات همواره با عقل تعریف می‌کنند. علم دینی به چه معناست علمی که به عنوان تجربه نیست با دین مقابل نباشد، هدفش‌ غیردینی نباشد.

دکتر محمدرضا قاسمیتشکر می‌کنم از عزیزانی که این جلسه را تشکیل دادند. قبل از تغییر و تحول در علوم انسانی ، در رابطه بین تغییر و تحول هم میبایست خیلی چیزها تغییر کند.میخواهید به خدا دعوت کنیم با موعظه حسنه باشد، این آیه قرآن می‌باشدعدالت امروز در جامعه ما وجود ندارد. هیچ شر و رذالتی بدتر از از ستم نیست. اگر قرار است تغییر و تحولی صورت بگیرد؛ باید مبانی خود را مشخص کند.  می‌تواند یا علمی باشد یا فلسفی یا میتواند انسان شناسانه باشدفرهنگ دین را از برخی افراد دیندار جدا کنیم، نمونه بارز آن داعش است که با اسم دین و اسلام فعالیت میکنند.

در پایان حاضرین با ارائه‌دهندگان به پرسش و پاسخ پرداختند.