نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نهمین جلسه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با گروه روانشناسی و مشاوره

نهمین جلسه کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با گروه روانشناسی و مشاوره

حاضران: خانم‌ها دکتر مهدیه شفیعی‌تبار و صغری اکبری و آقایان دکتر: سعید موسوی‌پور، منصور عبدی، تورج سپهوند، مسعود اسدی، مرتضی حسنی نسب و مهندس جمشیدی.

جلسه با صحبت‌های سرکار خانم دکتر شفیعی‌تبار مدیر محترم گروه روانشناسی و مشاوره آغاز شد.سپس جناب آقای دکتر حسنی نسب دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ضمن تشکر از مدیر محترم گروه و اعضای هیئت علمی بابت تشکیل و حضور در جلسه، درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. 

بعد از آن اساتید نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.

همچنین دکتر شفیعی‌تبار موضوع «فرزندآوری و تأثیرات آن»، دکتر عبدی، موضوع «اثربخشی خنده بر سلامت جامعه» و «راه‌های تحکیم خانواده»، دکتر اکبری موضوع «آسیب‌شناسی خانواده کم‌جمعیت» و «آسیب‌شناسی آموزش مجازی پیاده‌شده در مدارس ابتدایی» را به عنوان موضوعات پیشنهادی مطرح کردند.