نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی

کمیته دستگاهی، کمیته‌ای است متشکل از اعضای حقوقی (رئیس دانشگاه، معاونت پژوهش، مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک، دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره) و اعضای حقیقی که برنامه‌ریزی، هماهنگی، پیگیری و برگزاری کرسی‌های تخصصی و ترویجی را در دانشگاه اراک مدیریت می‌نماید.

 

سیاست‌ها:

- جهت‌دهی و ترغیب کرسی‌ها در راستای تولید و توسعه‌ی علم و نظریه‌پردازی و حل مسائل کشور و استان مرکزی

- رعایت نصاب‌نامه‌های علمی و اجرایی معتبر در مدیریت کرسی‌ها براساس آیین‌نامه‌های کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک

- التزام به اخلاق پسندیده علمی در نقد و نقل آرا، اشخاص و آثار

- پرهیز از ورود به نزاع‌های علمی و مجادلات روزمره سیاسی-اجتماعی

- اهتمام به روزآمدی و کارایی نظریه و موضوعات مطرح در کرسی‌ها