نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست موضوعات پیشنهادشده از سوی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه اراک

 

پیشنهاددهنده

موضوع پیشنهادی

دکتر مجید حاجی‌بابایی

حمله مسلمانان به ایران؛ مسائل و دغدغه‌ها

دکتر مجید حاجی‌بابایی

تفاوت نگاه شیعیان، پیش و پس از قرن پنجم هجری به تصمیم مأمون درباره ولایت‌عهدی امام رضا(ع)

دکتر ابراهیم اصلانی

ضرورت و موانع توسعه احزاب سیاسی در ایران

دکتر حسن حیدری

جایگاه رشته ادبیات فارسی در ذیل «دانشگاه کارآفرین»

دکتر کاوه درخشانی

سیاست‌گذاری پولی و تصمیم‌گیرنده اصلی

دکتر وحید کفیلی

قانون ارث و بازهی نسبت به مقیاس؛ اشکالات و راهکارها

دکتر محمدسعید ذبیحی

مسائل اقتصادی مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌ها

دکتر میرهادی حسینی

تأثیر جمعیت بر رشد اقتصاد

دکتر فاطمه دسترنج

تحول در علوم انسانی

دکتر علی رجایی

بررسی نقاط قوت و ضعف چندزبانه‌کردن کودکان و نوجوانان شهر اراک

دکتر مجید عامریان

تحلیل گفتمانی شیوه نامه‌نگاری در دانشگاه اراک

دکتر سیدمحمد حسینی

تحلیل و بررسی نظریه‌پردازی در ایران

دکتر محسن باقری

احساس تعلق اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان به دانشگاه اراک

استاد محمدمهدی حقی اعتبارسنجی احادیث فضائل السور
استاد محمدمهدی حقی اعتبار و نحوه استفاده از روایات سبب نزول در فهم روایات
دکتر علی حسن‌بیگی راههای تشخیص احادیث زمان‌مند از غیر زمان‌مند
دکتر ابوالفضل حری سخت‌ترجمه‌پذیری قرآن در ترجمه‌های انگلیسی
دکتر ابوالفضل حری قصه های قرآنی از منظر نظریه های ادبی معاصر
دکتر ابوالفضل حری داستای عامیانه استان مرکزی
دکتر ابوالفضل حری طنز مقدس در قرآن
دکتر ابوالفضل حری گفتاری نویسی و شکسته نویسی در فضاهای مجازی به ویژه در نظام دانشگاهی
دکتر مهدیه شفیعی‌تبار فرزندآوری و تأثیرات آن
دکتر منصور عبدی اثربخشی خنده بر سلامت جامعه
دکتر صغری اکبری آسیب‌شناسی خانواده کم‌جمعیت
دکتر صغری اکبری آسیب‌شناسی آموزش مجازی پیاده‌شده در مدارس ابتدایی
دکتر منصور عبدی راه‌های تحکیم خانواده
دکتر سیروس منصوری استاد الهام بخش و کنشگر در نظام آموزش عالی ایران: معیارها و شاخص‌ها
دکتر زهرا قربانی نقد و بررسی الگوی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دکتر زهرا قربانی تفاوت سیاست‌گذاری و واقعیت در حوزه خانواده
دکتر سیداحمد میرمحمدتبار زمینه‌های تحقق علم بومی با تغییر در روش کیفی
دکتر سیداحمد میرمحمدتبار نقد و بررسی سیاست‌های مقابله با جرم؛ روند مقابله با اعتیاد در ایران
دکتر سیداحمد میرمحمدتبار کارآیی نظریات اسلامی و غربی در حوزه خانواده
دکتر سیداحمد میرمحمدتبار ارزشیابی رئالیسم سیاست‌های مبتنی بر حاشیه‌نشینی
دکتر سیداحمد میرمحمدتبار مهاجرت‌های مبتنی بر محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن
دکتر سیداحمد میرمحمدتبار سیاست انتقال آب و پیامدهای اجتماعی آن
دکتر زین‌العابدین افشار دفاع از علم و نقد علم بومی
دکتر زین‌العابدین افشار نقد اندیشه‌های سیاسی سیدجواد طباطبایی براساس وبر
دکتر زین‌العابدین افشار نقد سیاست‌های ضدفساد اداری - مالی در ایران
دکتر صغری اکبری خطرپذیری نوجوانان؛ چالش یا فرصت
دکتر عاطفه اثنی‌عشری تأثیر هنر بر جامعه در دوران پسا کرونا
دکتر حجت‌الله رشادی تأثیر فرهنگ و هنر بر توسعه و پیشرفت جامعه
دکتر حسین نوروزی آسیب‌شناسی آموزش عالی صنایع دستی
دکتر مجتبی حسینی الموسوی نقش اندیشه چپ بر تدوین قانون اساسی
دکتر علی احسانی مدیریت اسلامی
دکتر احمد بیگلری مفاهیم نوین سیاسی ایران و اسلام
دکتر احسان منصوری مدل کسب و کار پیامبر(ص)