نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

لیست موضوعات در مرحله تصویب

 

پیشنهاددهنده

موضوع پیشنهادی

دکتر محمد غفاری

مسئله صدق و کذب در گفتمان ادبیات؛ رویکردی تحلیلی

دکتر عباس خادمیان

جهانی‌شدن فرقه‌گرا و مهدویت وحدت‌گرا

   
   
   

 

 

پیشنهاددهنده

موضوع پیشنهادی

دکتر مجید حاجی‌بابایی

حمله مسلمانان به ایران؛ مسائل و دغدغه‌ها

دکتر مجید حاجی‌بابایی

تفاوت نگاه شیعیان، پیش و پس از قرن پنجم هجری به تصمیم مأمون درباره ولایت‌عهدی امام رضا(ع)

دکتر ابراهیم اصلانی

ضرورت و موانع توسعه احزاب سیاسی در ایران

دکتر حسن حیدری

جایگاه رشته ادبیات فارسی در ذیل «دانشگاه کارآفرین»

دکتر کاوه درخشانی

سیاست‌گذاری پولی و تصمیم‌گیرنده اصلی

دکتر وحید کفیلی

قانون ارث و بازهی نسبت به مقیاس؛ اشکالات و راهکارها

دکتر محمدسعید ذبیحی

مسائل اقتصادی مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌ها

دکتر میرهادی حسینی

تأثیر جمعیت بر رشد اقتصاد

دکتر فاطمه دسترنج

تحول در علوم انسانی

دکتر علی رجایی

بررسی نقاط قوت و ضعف چندزبانه‌کردن کودکان و نوجوانان شهر اراک

دکتر مجید عامریان

تحلیل گفتمانی شیوه نامه‌نگاری در دانشگاه اراک

دکتر سیدمحمد حسینی

تحلیل و بررسی نظریه‌پردازی در ایران

دکتر محسن باقری

احساس تعلق اعضای هیئت علمی، کارمندان و دانشجویان به دانشگاه اراک

استاد محمدمهدی حقی اعتبارسنجی احادیث فضائل السور
استاد محمدمهدی حقی اعتبار و نحوه استفاده از روایات سبب نزول در فهم روایات
دکتر علی حسن‌بیگی راههای تشخیص احادیث زمان‌مند از غیر زمان‌مند
دکتر ابوالفضل حری سخت‌ترجمه‌پذیری قرآن در ترجمه‌های انگلیسی
دکتر ابوالفضل حری قصه های قرآنی از منظر نظریه های ادبی معاصر
دکتر ابوالفضل حری داستای عامیانه استان مرکزی
دکتر ابوالفضل حری طنز مقدس در قرآن
دکتر ابوالفضل حری گفتاری نویسی و شکسته نویسی در فضاهای مجازی به ویژه در نظام دانشگاهی