نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره ما

مرکز کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک با اهداف:

- حمایت از گسترش کمی و کیفی برگزاری کرسی‌ها در گروه‌های آموزشی و تخصص‌های مختلف؛

- شکل‌گیری جنبش ملی نقد و نظریه‌پردازی؛

- بررسی یافتن راهکار و گفتمان‌سازی برای نظام مسائل استان مرکزی و کشور؛

تشکیل شده است.

این مرکز در نظر دارد با دعوت از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و همچنین با حضور مسئولان اجرایی در استان و کشور به‌عنوان ارائه‌دهنده و یا ناقد، به طور منظم کرسی‌های علمی را در دانشگاه اراک برگزار نماید.

رئیس کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد ومناظره جناب آقای دکتر مجتبی ذوالفقاری (رئیس دانشگاه اراک) و مسئولیت کرسی‌ها برعهده جناب آقای دکتر مرتضی حسنی‌نسب (دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد ومناظره دانشگاه اراک) است. جناب آقای مهندس محراب مشیدی کارشناسی دبیرخانه کرسی‌ها را به عهده دارد.