نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیر کرسی ها

زهرا قربانی:

دبیر کرسی‌‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره؛

عضو هیئت علمی دانشگاه اراک؛

فارغ‌التحصیل دکترای جامعه‌شناسی گرایش جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران؛