نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه چهارم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه اقتصاد

جلسه چهارم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه اقتصاد

جلسه با حضور آقایان دکتر: کاوه درخشانی، سعید سلیمانی، وحید کفیلی، میرهادی حسینی، محمدسعید ذبیحی و مرتضی حسنی‌نسب در تاریخ 1401/01/20 در اتاق جلسات گروه اقتصاد دانشگاه اراک آغاز گردید.

جلسه با صحبت‌های جناب آقای دکتر درخشانی، مدیر محترم گروه اقتصاد با ذکر و نام خدا و خیر مقدم به اساتید محترم آغاز شد.

سپس دکتر حسنی نسب درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. در ادامه آقایان دکتر ذبیحی، دکتر درخشانی، دکتر کفیلی و دکتر حسینی نظرات خود را بیان داشتند.

همچنین دکتر کاوه درخشانی، موضوع «سیاست‌گذاری پولی و تصمیم‌گیرنده اصلی»، دکتر وحید کفیلی موضوع «قانون ارث و بازهی نسبت به مقیاس؛ اشکالات و راهکارها»، دکتر ذبیحی موضوع «مسائل اقتصادی مربوط به سازمان‌ها و شرکت‌ها» و دکتر حسینی موضوع «تأثیر جمعیت بر رشد اقتصاد» را به‌عنوان طرح‌های قابل ارائه به صورت کرسی مطرح نمودند.