نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه پنجم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه قرآن و حدیث

جلسه پنجم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه قرآن و حدیث

جلسه با ذکر نام خدا و خیر مقدم توسط جناب استاد حقی آغاز گردید. سپس دکتر حسنی نسب درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. در ادامه دکتر احسانی، دکتر حسن‌بیگی، دکتر طبیبی، دکتر دسترنج به بیان نظرات خود پرداختند.

همچنین خانم دکتر دسترنج بیان داشت موضوعی در حوزه تحول در علوم انسانی را به صورت کرسی ارائه خواهد داد.