نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هفتم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه علوم تربیتی

جلسه هفتم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه علوم تربیتی

حاضران: خانم‌ها دکتر: مهوش ذوالقرنین، فرزانه غریبی و آقایان دکتر: سعید شاه حسینی، شمس‌الدین هاشمی مقدم، محسن باقری، سیروس منصوری، مرتضی حسنی نسب و مهندس محراب مشیدی

جلسه با صحبت‌های جناب آقای دکتر شاه‌حسینی مدیر محترم گروه آغاز شد. سپس دکتر حسنی نسب با تبریک میلاد امام حسن مجتبی و ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد.

در ادامه آقایان دکتر منصوری، دکتر هاشمی مقدم، دکترباقری، دکتر شاه‌حسینی و خانم دکتر ذوالقرنین نظرات خود را بیان نمودند.