نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه هشتم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه زبان و ادبیات عربی

جلسه هشتم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه زبان و ادبیات عربی

حاضران: آقایان دکتر: احمد امیدعلی، ابراهیم اناری، فرهاد رجبی، سید ابوالفضل سجادی، محمد جرفی، قاسم مختاری، محمود شهبازی، مرتضی حسنی‌نسب و مهندس محراب مشیدی

جلسه با صحبت‌های جناب آقای دکتر امیدعلی مدیر محترم گروه آغاز شد. سپس دکتر حسنی‌نسب درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد.

در ادامه، اساتید گرامی گروه، آقایان دکتر اناری، دکتر رجبی، دکتر جرفی و دکتر شهبازی به بیان نظرات خود پرداختند.