نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه نهم کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با گروه روانشناسی و مشاوره

جلسه نهم کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره با گروه روانشناسی و مشاوره

 

 

 

 

حاضران: خانم‌ها دکتر مهدیه شفیعی‌تبار و صغری اکبری و آقایان دکتر: سعید موسوی‌پور، منصور عبدی، تورج سپهوند، مسعود اسدی، مرتضی حسنی نسب و مهندس جمشیدی.

 

جلسه با صحبت‌های سرکار خانم دکتر شفیعی‌تبار مدیر محترم گروه روانشناسی و مشاوره آغاز شد. سپس جناب آقای دکتر حسنی نسب دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ضمن تشکر از مدیر محترم گروه و اعضای هیئت علمی بابت تشکیل و حضور در جلسه، درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. مطالب دیگر وی از این قرار است:

  یکی از دغدغه‌های اصلی ما، فرستادن طرح‌نامه از سوی اعضای هیئت علمی است. همچنین شروع‌به‌کار کرسی‌ها نیز با کمی چالش همراه شده است. امیدواریم با برگزاری جلسات ابتدایی بتوانیم از این چالش نیز عبور کنیم. گروه روانشناسی و مشاوره در صف اول گروه‌های مرتبط با جامعه هستند. امیدواریم که این گروه، در امر تشکیل کرسی‌ها بسیار کمک کنند. سعی ما این است که یک هفته در میان، یک کرسی در دانشگاه برگزار شود. مسائلی همچون: مشکلات استان، مسائل تخصصی، دغدغه روزانه مردم و موضوعات جذاب برای اساتید و دانشجویان، موضوعاتی هستند که می‌توانند در کرسی‌ها مورد بررسی قرار گیرند. کرسی‌ها بستری برای گفتگوی بیشتر اعضای هیئت علمی، به‌خصوص بین استادان گروه‌های مختلف است. درخواست دیگری که از مدیر محترم گروه و اعضای هیئت علمی داریم، این است که نظام مسائل گروه که قابلیت تبدیل به کرسی را دارند، به گروه ارائه دهند. سایت کرسی‌ها، به آدرس id.araku.ac.ir برای اطلاعات بیشتر، در دسترس استادان محترم است.

دکتر شفیعی‌تبار: سال‌های قبل نیز این کرسی ها وجود داشت. یکی از اشکالات این بود که ناقد صرفا بر روی نقد مقاله تمرکز داشت و گویا داور مقاله بود. نقد موضوعی کمتر بود و اساسا شکل کرسی نداشت.

دکتر اکبری: در سال‌های پیش، شیوه ارائه و حتی اسلایدهای ارائه‌دهندگان کرسی‌ها از سوی ناقدان مورد نقد قرار می‌گرفت و کمتر به اصل موضوع می‌پرداختند. کرسی‌ها در زمان و ساعات مرده نباشد. موضوع پیشنهادی: آسیب شناسی خانواده ها، آموزش مجازی در آموزش و پرورش.

دکتر سپهوندآینده پژوهشی این کرسی‌ها چه می شود؟ ساختار کرسی برای اساتید و داوران به صورت شفاف معین گردد. برای کرسی‌ها، همیشه کمترین امتیاز (2 امتیاز برای کرسی‌های ترویجی) لحاظ می‌شده است. درحالیکه امتیاز کرسی‌ها از 2 – 4 امتیاز تعیین شده است. روندی اندیشیده شود که مشخص گردد کف و سقف امتیازات برچه اساسی است؟ آیا امتیاز داوران لحاظ می‌شود یا خیر؟

دکتر موسوی‌پور: دبیرخانه کرسی‌ها می‌تواند کاری کند که اعضای هیئت علمی بتوانند ایده خلاق خود را به دور از محدویت‌ها بیان کنند.

دکتر حسنی نسب: سعی بر آن است که پس از جلسات کرسی‌ها، آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد و شیوه کار به مرور اصلاح شود. برخی از موضوعات هست که نمی‌شود در قالب مقاله مطرح کرد؛ ولی به صورت کرسی به جهت بحث چالشی بودن آن، می‌توان آورد.

در این جلسه دکتر شفیعی‌تبار موضوع «فرزندآوری و تأثیرات آن»، دکتر عبدی، موضوع «اثربخشی خنده بر سلامت جامعه» و «راه‌های تحکیم خانواده»، دکتر اکبری موضوع «آسیب‌شناسی خانواده کم‌جمعیت» و «آسیب‌شناسی آموزش مجازی پیاده‌شده در مدارس ابتدایی» را به عنوان موضوعات پیشنهادی مطرح کردند.