نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه ششم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه زبان و ادبیات انگلیسی

جلسه ششم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه زبان و ادبیات انگلیسی

حاضران: آقایان دکتر: مجید عامریان، علی‌محمد محمدی، سیدمحمد حسینی، علی رجایی، هوشنگ یزدانی، موسی احمدیان، ابوالفضل حری، محمد غفاری، مسعود کشاورز، حمید ورمزیاری، مهدی واحدی‌کیا، حمیدرضا دولت‌آبادی، مهدی جاویدشاد، مرتضی حسنی نسب و مهندس محراب مشیدی

جلسه با ذکر نام خدا و خیر مقدم توسط جناب آقای دکتر عامریان مدیر محترم گروه زبان و ادبیات انگلیسی و توضیح دکتر حسنی‌ن ب، دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره درباره کرسی‌ها آغاز گردید.

سپس آقایان دکتر محمدی، دکتر حسینی، دکتر عامریان، دکتر رجایی، دکتر یزدانی، دکتر احمدیان، دکتر حُرّی و دکتر غفاری به بیان نظرات خود پرداختند.

در این جلسه، موضوع «بحث و بررسی شیوه نامه‌نگاری در دانشگاه اراک و تحلیل گفتمانی آن» از سوی دکتر عامریان، «تحلیل و بررسی نظریه‌پردازی در ایران» از سوی دکتر حسینی، «بررسی نقاط قوت و ضعف چندزبانه‌کردن کودکان و نوجوانان شهر اراک» از سوی دکتر رجایی به عنوان موضوعات پیشنهادی جهت ارائه به‌صورت کرسی مطرح شد.