نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه سیزدهم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با اساتید گروه‌های علمی دانشکده علوم‌ ورزشی

جلسه سیزدهم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با اساتید گروه‌های علمی دانشکده علوم‌ ورزشی

حاضران: خانم‌ها دکتر: شهناز شهرجردی، زهرا رئیسی، صفورا قاسمی، زینب مندعلی‌زاده، فرناز فخری و آقایان دکتر: عباس صارمی، علیرضا بهرامی، جلیل مرادی، مسعود گلپایگانی، محمد پرستش، کریم زهره‌وندیان، مرتضی حسنی نسب و مهندس رضا جمشیدی.

جلسه با صحبت‌های جناب آقای دکتر صارمی رئیس محترم دانشکده علوم‌ ورزشی آغاز شد. سپس جناب آقای دکتر حسنی‌نسب دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ضمن تشکر از مدیران محترم گروه‌ و اعضای هیئت علمی بابت تشکیل و حضور در جلسه، درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. مطالب دیگر وی از این قرار است:

 یکی از دغدغه‌های اصلی ما، فرستادن طرح‌نامه از سوی اعضای هیئت علمی است. امیدواریم که این گروه، در امر تشکیل کرسی‌ها بسیار کمک کنند. سعی ما این است که یک هفته در میان، یک کرسی در دانشگاه برگزار شود. مسائلی همچون: مشکلات استان، مسائل تخصصی در حوزه علوم ورزشی، دغدغه روزانه مردم و موضوعات جذاب برای اساتید و دانشجویان، موضوعاتی هستند که می‌توانند در کرسی‌های تخصصی این گروه مورد بررسی قرار گیرند. کرسی‌ها بستری برای گفتگوی بیشتر اعضای هیئت علمی، به‌خصوص بین استادان گروه‌های مختلف است. درخواست دیگری که از مدیر محترم گروه و اعضای هیئت علمی داریم، این است که نظام مسائل گروه که قابلیت تبدیل به کرسی را دارند، به دبیرخانه کرسی‌های دانشگاه ارائه دهند. سایت کرسی‌ها، به آدرس id.araku.ac.ir برای اطلاعات بیشتر، در دسترس استادان محترم است.