نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دهم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه جامعه شناسی

جلسه دهم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه جامعه شناسی

حاضران: خانم دکتر زهرا قربانی و آقایان دکتر: زین العابدین افشار، سید احمد میرمحمدتبار و مرتضی حسنی‌نسب.

جلسه با صحبت‌های سرکار خانم دکتر شفیعی‌تبار مدیر محترم گروه روانشناسی و مشاوره آغاز شد. سپس جناب آقای دکتر حسنی نسب دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ضمن تشکر از مدیر محترم گروه و اعضای هیئت علمی بابت تشکیل و حضور در جلسه، درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. بعد از آن هر یک از اساتید نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند. 

در این جلسه دکتر زهرا قربانی موضوعات «نقد و بررسی الگوی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «تفاوت سیاست‌گذاری و واقعیت در حوزه خانواده»؛ دکتر سیداحمد میرمحمدتبار موضوعات «زمینه‌های تحقق علم بومی با تغییر در روش کیفی»، «نقد و بررسی سیاست‌های مقابله با جرم؛ روند مقابله با اعتیاد در ایران»، «کارآیی نظریات اسلامی و غربی در حوزه خانواده»، «ارزشیابی رئالیسم سیاست‌های مبتنی بر حاشیه‌نشینی»، «مهاجرت‌های مبتنی بر محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن»، «سیاست انتقال آب و پیامدهای اجتماعی آن»، دکتر زین‌العابدین افشار موضوعات «دفاع از علم و نقد علم بومی»، « نقد اندیشه‌های سیاسی سیدجواد طباطبایی براساس وبر» و «نقد سیاست‌های ضدفساد اداری - مالی در ایران» را به عنوان موضوعات پیشنهادی مطرح کردند.