نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دهم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه جامعه شناسی

جلسه دهم کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره با گروه جامعه شناسی

 

حاضران: خانم دکتر زهرا قربانی و آقایان دکتر: زین العابدین افشار، سید احمد میرمحمدتبار و مرتضی حسنی نسب.

جلسه با صحبت‌های جناب آقای دکتر افشار از اعضای هیات علمی گروه جامعه‌شناسی آغاز شد. سپس جناب آقای دکتر حسنی نسب دبیر کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره ضمن تشکر از مدیر محترم گروه و اعضای هیئت علمی بابت تشکیل و حضور در جلسه، درباره ضرورت کرسی‌ها در سطح کشور و استان، مطالبی را بیان کرد. مطالب دیگر وی از این قرار است:

  یکی از دغدغه‌های اصلی ما، فرستادن طرح‌نامه از سوی اعضای هیئت علمی است. همچنین شروع‌به‌کار کرسی‌ها نیز با کمی چالش همراه شده است. امیدواریم با برگزاری جلسات ابتدایی بتوانیم از این چالش نیز عبور کنیم. گروه‌هایی مانند جامعه‌شناسی و روانشناسی در صف اول گروه‌های مرتبط با جامعه هستند. امیدواریم که این گروه، در امر تشکیل کرسی‌ها بسیار کمک کنند.

 مسائلی همچون: مشکلات استان، مسائل تخصصی، دغدغه روزانه مردم و موضوعات جذاب برای اساتید و دانشجویان، موضوعاتی هستند که می‌توانند در کرسی‌ها مورد بررسی قرار گیرند.

  کرسی‌ها بستری برای گفتگوی بیشتر اعضای هیئت علمی، به‌خصوص بین استادان گروه‌های مختلف است. به‌خصوص گروه جامعه‌شناسی که می‌تواند بحث‌های متنوع بین‌رشته‌ای با گروه‌های دیگر مثل روانشناسی، حقوق و تاریخ داشته باشد.

 درخواست دیگری که از اعضای هیئت علمی داریم، این است که نظام مسائل گروه که قابلیت تبدیل به کرسی را دارند، به گروه ارائه دهند.

 سایت کرسی‌ها، به آدرس id.araku.ac.ir برای اطلاعات بیشتر، در دسترس استادان محترم است.

دکتر افشار:

 این گروه به‌جهت نوپا بودن و کم‌آشنایی اعضا با وضعیت شهر اراک، هنوز نتوانسته به بسترهای مختلف جامعه ورود کند و با فضای شهری اراک آشنا شود. امیدوارم در سال‌های آتی بیشتر بتوانیم در این حوزه ورود پیدا کنیم.

دکتر قربانی:

  برخی مسائل است که می‌تواند به صورت بین‌رشته‌ای مطرح شود.

دکتر میرمحمدتبار:

  کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره بستری برای گفتگو بین استادان و آشنایی بین افراد می‌تواند باشد.

در این جلسه دکتر زهرا قربانی موضوعات «نقد و بررسی الگوی سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «تفاوت سیاست‌گذاری و واقعیت در حوزه خانواده»؛ دکتر سیداحمد میرمحمدتبار موضوعات «زمینه‌های تحقق علم بومی با تغییر در روش کیفی»، «نقد و بررسی سیاست‌های مقابله با جرم؛ روند مقابله با اعتیاد در ایران»، «کارآیی نظریات اسلامی و غربی در حوزه خانواده»، «ارزشیابی رئالیسم سیاست‌های مبتنی بر حاشیه‌نشینی»، «مهاجرت‌های مبتنی بر محیط زیست و پیامدهای اجتماعی آن»، «سیاست انتقال آب و پیامدهای اجتماعی آن»، دکتر زین‌العابدین افشار موضوعات «دفاع از علم و نقد علم بومی»، « نقد اندیشه‌های سیاسی سیدجواد طباطبایی براساس وبر» و «نقد سیاست‌های ضدفساد اداری - مالی در ایران» را به عنوان موضوعات پیشنهادی مطرح کردند.