نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تعریف‌ها

کرسی: مسندی است علمی، متشکل از صاحب‌نظران و متخصصان که در یک موضوع علمی تخصصی فعالیت می‌کنند. برای این مسند، در دانشگاه‌ها دبیرخانه‌ای جهت مهیاکردن شرایط برگزاری، انسجام، نظم‌دهی و زمان‌بندی تشکیل شده است.

کرسی نظریه‌پردازی: ارائه‌ی نظریه‌ی علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند و برخوردار از سطح علمی لازم بوده، دارای مبانی، منطق، فرضیه و دلایل کافی و ساختار علمی مناسب و کاربرد در خور باشد

کرسی نقد: استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه‌ی محاسن و معایب یک مکتب ، نظریه، و نظر یا اثر علمی، در مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته‌ی علمی مربوط و منطق و اخلاق نقد، که از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار باشد.

کرسی مناظره: به هرگونه مباحثه رودررو ، روشمند و منطقی میان دو صاحب نظر، که به گونه‌ی نقادانه دیدگاه ها و نظریات یکدیگر را درباره ی موضوعی خاص به چالش می‌کشند تا دیدگاه برتر، محرز گردد، گفته می شود.