نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک

اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک

جلسه با حضور آقایان دکتر و حجت‌الاسلام: مجتبی ذوالفقاری(مجازی)، حامد صفی‌خانی، مرتضی حسنی‌نسب، مهدی ایمانی‌مقدم، نورالله کریمیان، سیدرضا حسینی‌نسب، و خانم دکتر فاطمه دسترنج (میهمان)در تاریخ 1400/11/16 ساعت 9 صبح در اتاق شورای ریاست دانشگاه برگزار گردید.

شرح مصوبات جلسه به شرح زیر است:

دبیر کرسی‌ها، با اعضای گروه‌های مختلف علمی دانشگاه، جلسه بگذارد. در این جلسات، ضمن معرفی کرسی‌ها و امتیازات آن برای اعضای هیئت علمی، از آنها بخواهد موضوعات پیشنهادی خود را که امکان تبدیل به کرسی دارند، به دبیرخانه کرسی‌ها ارائه دهند.

درباره ارائه طرح‌نامه‌ای که پیش از آن مقاله آن نگاشته شده است، تصمیم بر این شد که این‌گونه طرح‌نامه‌ها هنگام بررسی در کمیته دستگاهی تعیین تکلیف شوند.