نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اخبار

 

اولین جلسه کمیته دستگاهی کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره دانشگاه اراک در ساعت9 صبح روز شنبه 16 بهمن 1400 در محل اتاق شورای ریاست دانشگاه اراک برگزار شد.